ruyalariniz

KADINIM BEN

2018-02-27 00:59:00

Devamı

TECRÜBE

2018-02-27 00:53:00

Devamı

ZEKİ İNSAN BİLGE İNSAN

2018-02-27 00:47:00

Devamı

DUA

2018-02-27 00:16:00

Devamı

YORULDUM

2018-02-22 00:21:00

Devamı

SABIR

2018-02-22 00:09:00

Devamı

YILAN

2018-02-22 00:07:00

Devamı

MARİFETNAMEDEN TEFVİZNAME ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ.

2016-06-16 15:38:00

Tefvizname Hak şerleri hayreyler Zannetme ki gayreyler Ârif onu seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Sen hakk’a tevekkül kıl Tefviz et ve rahat bul Sabreyle ve razı ol Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Kalbin ona berk eyle Tedbirini terk eyle Takdirini derk eyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hallak-ı rahim o’dur Rezzak-ı kerim o’dur Fa’al-ı hakim o’dur Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Bil kadıy-ı hacatı Kıl o’na münacatı Terk eyle muradatı Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Bir işi murad etme Olduysa inad etme Haktandır o reddetme Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hakk’ın olacak işler Boştur gam-u teşvişler O hikmetini işler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hep işleri faiktir Birbirine layıktır Neylerse muvafıktır Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Dilden gamı dûr eyle Rabbinle huzur eyle Tefviz-i umur eyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Sen adli zulüm sanma Teslim ol oda yanma Sabret sakın usanma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Deme şu niçin şöyle Yerincedir ol öyle Bak sonuna sabreyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hiç kimseye hor bakma İncitme, gönül yıkma Sen nefsine yan çıkma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Mü’min işi renk olmaz Âkil huyu cenk olmaz Ârif dili tenk olmaz Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hoş sabr-i cemilimdir Takdir kefilimdir Allah ki vekilimdir Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler ... Devamı

ARTVİNİ GÖRMEDEN ÖLME NEJAT UYGUR

2016-05-15 00:37:00

ARTVİNİ GÖRMEDEN ÖLME   En güzel şiirler yazılır,  Dağlarında Artvinin,  Şair olası gelir,  En katı yüreklinin.  Kaçkar eteklerinde,  Cıvıl cıvıl kuşları,  Aşk dansları ederler,  Delikanlılarıyla kızları.  Mavisi,yeşili,kırmızısı,  Yükseklerde beyazı,  Dört mevsiminde bile,  Üşütmeyen ayazı.  Şair yanlış etmiş lafını,  Ben düzelttim gafını,  Parisi değil dostum  Artvin'i görmeden ölme.  Nejat Uygur... Devamı

BAKARA SURESİ AYET 216

2016-04-24 23:54:00

Bismillahirrahmanirrahim Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu şey'ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun   Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Devamı

KENZÜL ARŞ VE KADEH DUALARI

2015-04-05 19:59:00

KENZÜL ARŞ VE KADEH DUALARI Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.  La ilahe illellahül hakemül adlül metin.  Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.  La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.  La ilahe illellahü şükran li ni´metih.  La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih.  Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..  Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.  Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.  Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:  Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.  Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.  Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.  Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.  Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.  Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.  Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.  Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.  Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.  Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.  Ve bihakkısmikellez... Devamı