ruyalariniz

KENZÜL ARŞ KADEH DUASI FAZİLETİ VE ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU ANLAMI

2013-02-23 21:33:00

KENZÜL ARŞ KADEH DUSI FAZİLETLERİ ARAPÇA LATİN TÜRKÇE OKUNUŞU MEALİ ANLAMI

KENZÜL ARŞ KADEH DUASI OKUNUŞU

 

Bismillahirrahmanirrahim
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. 
La ilahe illellahül hakemül adlül metin. 
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. 
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. 
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. 
La ilahe illellahü şükran li ni´metih. 
La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih. 
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.. 
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab: 
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab. 
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab. 
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab. 
Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab. 
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab. 

Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra dedte aleyhi basarahu  ve veledehu yusufe aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab. 
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab. 
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. 
Inneke entel kerimül kebiru. 
Hasbünellahü ve ni´mel vekil. 
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

 

KENZÜL ARŞ KADEH DUASININ  ANLAMI
 

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.! Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

FAZİLETLERİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor…… 
Cebrail(AS) bana dediki:

“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. “
Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar. 
Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. 
Ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. 
Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. 
Onun günahı denizlerden suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar. 
Korkan kimse olursa,Allah onu  korktuğundan emin kılar. 
Susayan kimse okursa,Allah onun susuzluğunu giderir. 
Aç olan okursa,giyindirir,hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur,dünya veya uhrevi ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir. 
Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmasını engeller.
Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz. 
Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir. 
Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. 
Cinden,insden ve şeytandan,sancı ve hastalıklardan emin olur. 
Kayıp ise ailesine sağ,salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. 
Ömrü bereketli olur. 
Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür
Kim ki Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir.Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder.Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner.Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i Kaylubi’den ) 

 

 

Kadeh duası

Bismillahirrahmanirrahim

 

Bismillahi ve billahi ve bismihi müstedrarül ahireti vel ula la gayete ve la müreda lehü mafissemavati ula errahmanü alel arşisteva. Allahu azimü lalai daimünna mani Kahriüla, dairrahmani atilün birrizkıhi ma'rulun bilutfihi adilün fil hükmihi alimün fi halkihi. Ramürrahmani, alimül ulemai Kadirun alama yeşaü. Sübhanelmelekil hamidi zil, arşilmeidi fa'alün lima yüridü rabbül erbabı müses bilbül eshabi ve razikularzak ve halikul ahlaki mukaddiriul makduri ve kahirul makhuri dilün yevmle haşri venuşuri ila hil alihetir yevmel vakieti rahimün halimün Gafurun şekürun. Velhamdü Lillihissemavati ve hüvessemiul alimu kabilüttevbi şekurun halimün. El evvelü el ahırrüzzahirulbatinüddai müyrazi kulvehabbu Sahubül ataya yağfiruve ya'hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melkirrahimi. Halikil arşil azimi vesrulma, budül kesiral ataya şekurun halimün Leyse kemisilhi şeyün ve hüvessemiul alimu. Ve ente ala külli şey'in şehidin Yaşudihu ente ta'lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil Kulübi ente külte ve ente askadul kailine Eduni esteci leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmehfazni min afatil leyli venneharii Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren La ilahe illallahü rahmanen rahimen La ilahe illallahü habben. La ilahe illallahu hakkan. La ilahe illallahü Muhammedün Redü nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahii ve malii ve zürriyyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemii ma rezakani rabbi minni, minellahi, bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü'minine vel müminati billahil aliyyil azimi ve Tekabber kitabin enkallehullahu azze ve celle ve nekale resule sellalahu aze vecelle evtekabbel burhanü azherehullahü azze ve celle bih Lilahe ilalahü ve izzetillahi ve azzemetillahi ve sultanillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvallahi ve ihsaillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaeketillah ve kütibihillahi ve resulillahi ve euzubillahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekatillahi ve min kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni'meti ve mucibatin heleketi vel fadihati fiddünya, vel ahireti ve euzubillahi, izimi minel, ehli vel mali velveledi ve inde muayenti melekil mevti alyhisselamu ve euzubillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafü ve ahzeru ve min şerri fesekatil arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerrisselatini ve etbaihim ve min ya yenzilu minessemai ve ya'rucu fiha ve min şerri ma yelicü fiil'leyli vennehari vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizün binasitina inne rabbi ala sıratin müştekim. Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şeyin halektehu ve ahteris bike minküm ve euzubillahi aliyyil azimi minel garaki velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişi vessayhati, velfetneti bessevaki ve vel cünuni ve cemil envail belai fiddüny vel ahireti ve euzü billahil azimi minhülmelaiketilmukarrebune velennebiyyu velmürselin vennebiyyu Muhammedün Abdüke ve resuluke ve nebiyyüke ve eselüke hayre Klulillahu lailahe illallahü vahdehu la şerike lehü ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sahibeten vela veleden. Allahümme inni es'elükebiesmeikellezi La ilahe illa hüver rahmanirrahim müküssemavati vel ardi ve hüve ala külli şeyin kadir. Ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya abidi. Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin. Veya ilahi ve ilahe abani İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vel esbata ve Musave haruna ya şahide külle res ya Allahümmesteib bihakismi kel azimi. Ve bil hürmeti ibadikes salihine Ya erhamerrahimine. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alahittayyibinettahirine. Birahmetike ya Erhamerrahimin. Vel hamdüllillahi rabbil, alemin

56568
0
0