ruyalariniz

MARİFETNAMEDEN RÜYA TABİRİ

2010-03-12 14:12:00

 

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı  Uyku,rüya ve rüyanın tabiri ile ilgili ilginç açıklamaları

Safî olmayan gönül, uyku halinde rüya ile geçmiş ve gelecek işlerden haber almıştır; ya misal ile veya tabir ile bilmiştir.   Ruh vücudun dışını bırakıp, içine gider, O an burun hisleri  muattal olur. Uyku halini cisim, onunla bulur. Beynin hisleri kalbe indiğinde, kalb o an ruhun içine döner. Kalbe işaretler ilham olur. Asıldan kalb muştular alır. Vasıtasız bulursa faydalıdır. Aynısı çıkarsa vakıadır. Kalb eğer vasıta ile haberdar olsa, gördüğü düşten tabir olunur. O an gelir kalbe gördüğü rüya; ona ya işaret veya müjdedir. Rüyada görülen şeyin arapça isminin ilk harfi alınır. Ne ise o harflerle bilinir.

 Elif, ululuğa işaret olur. kadrinin yükseleceğine müjde olur.

Be ise, cisim ve cana rahattır.

Te ise, hacetin elde edilmesidir.

Se ise, düşman üzere yardımdır.

Cim ise, fırsat ve ganimettir.

Ha ise, izzet ve saadettir.

Hı ise, her murada kavuşmaktır.

Dal ise, zahmet ve meşakkattir.

Zel ise mal, mülk ve devlettir.

Rı ise, devlete delalettir.

Zı, metin itikade kalbe yeder.

Sin, emin olmağa alâmettir.

Şin, yaptığına nedâmettir.

Sad, kâm almağa müjdedir.

Dad, mal bulmağ işarettir.

Tı ise, düşmanı helak olacak.

Zı ise, kalbi hüzün ile dolacak.

Ayn ise, gönülde karışıklık bula.

Gayn ise, nefsine zulüm olur işi.

Fe ise, rütbesi yükselir.

Kaf ise, devlet ve malı bula.

Kef ise, kaybettiği sevinçli gelir.

Lem ise, o emin olur hoş dem.

Mim olursa, muradını alacak.

Nun ise, hatırı melûl olacak.

Vav ise, işleri kolay olur.

He ise, hüzün ile gözyaşı döker.

Ye ise, taate muvaffak

 

 

 

 

44625
0
0