ruyalariniz

RÜYADA TAVŞAN TAVŞAN ETİ GÖRMEK

2012-04-02 13:17:00

 

 

İMAM GAZALİ KİMYA-I SAADET VE ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'NIN MARİFETNAMEDE RÜYALAR İÇİN YAZDIKLARI BÖLÜMLER.

GÖRDÜĞÜNÜZ RÜYALAR İLE İLGİLİ OLARAK BU YAZILARDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ.

İMAM GAZALİ KİMYA-I SAADET

 

Kalb âleminin şaşılacak hâllerinin sonu yoktur. Üstünlüğü de şaşılacak hâllerinin, her şeydekinden daha çok olmasındadır. Çok insanlar bundan gafildirler [habersizdirler]. Üstünlüğü iki sebebledir: Birincisi ilim, ikincisi kudrettir. İlim sebebiyle üstünlüğü iki tabakadır: Birini herkes bilebilir.

Diğeri ise, daha örtülüdür, herkes anlayamaz. Bu, öncekinden üstündür. Zahiri olan bütün ilimleri ve san'atlan bilmesidir. Bütün san'atları bilen odur. Kitaplarda olanları okur ve bilir. Geometri, hesab, tıb, astronomi ve şeriat ilimleri gibi.

O, bir şey olup, bölünmediği hâlde bütün bu ilimler ona sığıyor. Belki de, bütün âlem onda sahrada bir kum tanesi gibi kalır. Bir anda, düşünce ve hareketiyle, yerden göklere çıkar, doğudan batıya gider. Toprak âlemine bırakıldığı hâlde; bütün gökleri ölçer, her yıldızın büyüklüğünü bilir ve ölçülerini söyler. Balığı ustalıkla denizin derinliklerinden çıkarır. Kuşu havadan yere indirir. Fil, deve ve at gibi kuvvetli hayvanları emrinde kullanır. Âlemde olan şaşılacak hâller ve ilimler onun san'atıdır. Bütün bu ilimler onda, beş duygu organı vasıtasiyle hâsıl olur . Bunlar meydandadır, herkes bunları anlayabilir.

Bundan daha çok şaşılacak hâlleri şöyledir ki, kalbin içinden, âlem-i cismânî dedikleri, duygu azaları ile hissolunan âleme ve ruhanî dedikleri âlem-i melekûta yâni, duygu azaları ile, his olunamayan âleme, bir pencere açılmıştır. İnsanların çoğu cisim ve madde âlemini bilir, bu ise zâten muhtasardır (kısadır).

Kalbin içinde, ikinci bir pencere bulunduğuna delil, ilimlerinin iki çeşit olmasıdır: Biri uyku hâlidir. Uykuda iken duygu âzalarının yolu bağlanıp kesilince, içerdeki diğer pencere açılır. Âlem-i melekûttan (melekler alemi) ve Levh-i Mahfuz'da gaybi olan (bilinmeyen), ileride olacak şeyleri (izin verildiği kadar)bilir ve görür.

Ama ya açık olarak; olduğu, olacağı gibi görür, yahut tâbire ihtiyaç olacak surette görür. İnsanlar zannederler ki, uyanıklık halindeki marifet daha yüksektir. Hâlbuki herkes bilir ki, uyanıkken gaybı görmek olmaz, uyurken olur. Duygu azaları yolu ile olmaz. Uykunun, rüyanın hakikatini bu kitabda anlatmamıza imkân yoktur.

Fakat, şu kadar bilmelidir ki, kalb ayna gibidir. Levh-i Mahfuz da ayna gibidir. Bütün varlıkların sureti ondadır. Bir ayna diğer bir aynanın karşısına konulunca, birinde görünenler, diğerine akseder. Bunun gibi, Levh-i Mahfuz'daki görüntüler, kalbde de görünür. Fakat bunun için de, kalbin saf olması, duygulardan kurtulması ve Levh-i Mahfuz'la münasebet kurması lâzımdır.

Hislerle uğraştığı müddetçe, âlem-i melekût ile münasebet yolu kapalıdır. Uykuda ise, hislerden kurtuluyor. O hâlde, âlem-i melekûtun mütalâasından [iyice düşünülmesinden], cevherinde olan, zahir olur. Uyku sebebiyle hisler bağlı ise de, hayâl kendi yerindedir.

Bunun için gördüklerini, hayâli temsiller şeklinde görür, sarih ve açık olmaz, örtü ve perdeden kurtulamaz. Ölünce hayâl de, his de kalmaz. O zaman işler perdesiz ve örtüsüz görünür. Ona denir ki: «Senden gaflet perdesini kaldırdık, gözün bugün daha keskin görür» (1). Ve derler ki: «Ey Rabbimiz! Vaad ettiğin azabı gördük, Peygamberin sıdkını [doğruluğunu] işittik. Şimdi bizi tekrar dünyaya gönder, iyi ameller yapalım» (2).

Delillerden biri de şudur ki, kalbine ilham yolu ile doğru firâsetler ve düşünceler gelmeyen hiç kimse yoktur. Bu, his yolu ile değildir; kalbde hâsıl olmuştur. Nereden geldiğini de bilmez.

Bu kadarını bilmelidir ki, ilimlerin hepsi his yolları ile değildir. Belki âlem-i melekûttandır. Bu dünya için yaratılmış olan hisler, âlem-i melekûtun mütalâasına elbette perde olurlar. Onlardan kurtulamadıkça, asla o âleme yol bulamaz.

(1) 50 – Kaf: 22.
(2) 32 - Secde: 12.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI MARİFETNAME

 

Safî olmayan gönül, uyku halinde rüya ile geçmiş ve gelecek işlerden haber almıştır; ya misal ile veya tabir ile bilmiştir.   Ruh vücudun dışını bırakıp, içine gider, O an burun hisleri  muattal olur. Uyku halini cisim, onunla bulur. Beynin hisleri kalbe indiğinde, kalb o an ruhun içine döner. Kalbe işaretler ilham olur. Asıldan kalb muştular alır. Vasıtasız bulursa faydalıdır. Aynısı çıkarsa vakıadır. Kalb eğer vasıta ile haberdar olsa, gördüğü düşten tabir olunur. O an gelir kalbe gördüğü rüya; ona ya işaret veya müjdedir. Rüyada görülen şeyin arapça isminin ilk harfi alınır. Ne ise o harflerle bilinir.

 

 Elif, ululuğa işaret olur. kadrinin yükseleceğine müjde olur.

Be ise, cisim ve cana rahattır.

Te ise, hacetin elde edilmesidir.

Se ise, düşman üzere yardımdır.

Cim ise, fırsat ve ganimettir.

Ha ise, izzet ve saadettir.

Hı ise, her murada kavuşmaktır.

Dal ise, zahmet ve meşakkattir.

Zel ise mal, mülk ve devlettir.

Rı ise, devlete delalettir.

Zı, metin(sağlam) itikade(inanç) kalbe yeder.(Kalbi sağlam bir inanca yönelir)

Sin, emin olmağa alâmettir.

Şin, yaptığına nedâmettir.

Sad, kâm(zevk almak) almağa müjdedir.

Dad, mal bulmağa işarettir.

Tı ise, düşmanı helak olacak.

Zı ise, kalbi hüzün ile dolacak.

Ayn ise, gönülde karışıklık bula.

Gayn ise, nefsine zulüm olur işi.

Fe ise, rütbesi yükselir.

Kaf ise, devlet ve malı bula.

Kef ise, kaybettiği sevinçli gelir.

Lem ise, o emin olur hoş dem.(her zaman emin ve hoş olur)

Mim olursa, muradını alacak.

Nun ise, hatırı melûl(mahzun üzgün) olacak.

Vav ise, işleri kolay olur.

He ise, hüzün ile gözyaşı döker.

Ye ise, taate(ibadete) muvaffak olur.

 

Gördüğünüz rüya hayrolsun.

Kalbinizi ferah tutun.

Gördüğünüz rüyayı siz kendiniz hayra yorarsanız inşaallah hayırlı olur.

Siz iyi düşünürseniz,iyi olur.Kötü düşünürseniz kötü olur.

Allah'ın emirleri,iman,kuran ve dua üzerine yaşayıp ,Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılın.

Siz onu bırakmazsanız o sizi hiç bırakmaz.

Niyet hayır,akibet hayır.

Sabredin,gelecekte ne olacağını öğrenip de ne yapacaksınız ?

Gördüğünüz rüyalardan olumlu olumsuz sonuçlar çıkarıp ileriye dönük beklenti veya karamsarlık içine girmeye gerek yok.Kendinizi sıkıntıya sokmayın.

 

DUA EDİN ALLAH BİR GÜN MUTLAKA KARŞILIĞINI VERECEKTİR.

GÖNLÜNÜZDEN GEÇEN HAYIRLI NE VARSA GERÇEKLEŞMESİ DİLEĞİ İLE

 

3535
0
0